martes, 11 de octubre de 2011

O sufraxio na Constitución española de 1812 (para alumnos)


O artigo 18 da Constitución de 1812 establecía que "son cidadáns aqueles españois que por ambalas dúas liñas traen a súa orixe dos dominios españois de ambolos hemisferios, e están aveciñados en calquera pobo dos mesmos dominios". Polo tanto non se discriminaba en razón de renda ou riqueza, como si se fixo na Constitución francesa de 1791. O artigo 19 establecía a posibilidade de que os estranxeiros puidesen ser recoñecidos cidadáns españois.
O artigo 34 da Constitución establecía que "para a elección dos Deputados de Cortes se celebrarán xuntas electorais de parroquia, de partido e de provincia". É dicir, o sufraxio sería universal masculino, pero a elección dos Deputados sería de forma indirecta.
Os artigos 35 e seguintes establecen quen forman parte das xuntas electorais de parroquia e os demais preceptos para exercer o voto: as xuntas electorais de parroquia están formadas por todos os cidadáns aveciñados e residentes en cada parroquia, incluindo os eclesiásticos regulares. Nas provincias de ultramar se formarán xuntas electorais para elixir ós deputados. Os elixidos en cada parroquia participarán nas xuntas electorais de cada partido e os elixidos en cada partido participarán nas xuntas electorais provinciais para elixir ós deputados das Cortes.
Estes Deputados en Cortes, polo tanto, non eran elixidos  directamtente, senón seguindo un procedemento de elección indicrecta en cuarto grao.

No hay comentarios:

Publicar un comentario