viernes, 21 de octubre de 2011

Tráfico de negros e emigración en Galicia (para alumnos)


A desaparición do monopolio do porto de Cádiz favoreceu o comercio galego con América, que no século XVIII baseábase na produción de tecidos nas zonas rurais. Pero tamén houbo empresas galegas que se dedicaron o comercio de escravos, non tendo escrúpulos os seus propietarios en tan lucrativo negocio. A estimación que algúns especialistas fan sobre esta materia é a seguinte só entre nos anos 1816 e 1820:

                                                                           1816: 2.569
                                                                           1817:    720
                                                                           1818: 1.681
                                                                           1819:    943
                                                                           1820:    941

As exportacións de Galicia a América entre 1767 e 1779, en millóns de reais de vellón, son as seguintes:

Anos                                       Exportacións o Río da Plata                     Exportacións totais
1767                                                         1,6                                                    2,7
1768                                                         9,1                                                  14,8
1773                                                         7,5                                                  12,3
1774                                                         4,8                                                    7,9
1775                                                          5,3                                                   8,7
1776                                                        13,3                                                 21,7
1778                                                          6,5                                                 10,6

É evidente a importancia do Río da Plata en relación o total de exportacións a América.

A balanza comercial de Galicia coas colonias de América, entre 1782 e 1818, foi deficitaria en 16 anos da mostra e con diferencias a favor de Galicia maiores que nos que casos en que non foi deficitaria. Entre 1778 e 1797 entraron en Galicia, procedentes de América, 571.900 millóns de reais en metais preciosos e 54.200 millóns de reais en produtos coloniais. Dos primeiros, a plata amoedada representou 444.100 millóns de reais, o ouro amoedado, 107.900 millóns de reais, o ouro non amoedado, 23.300 millóns de reais e a prata non amoedada, 12.300 millóns de reais, pero só pouco máis do 20% correspondía a operacións comerciais propias, e casi o 80% a comisións por operacións feitas por conta de outros (non de Galicia). 

En canto os pasaxeiros galegos saídos por portos españios (en medias anuais) temos os seguintes datos:

                                                                       1900-1902: 11.699
                                                                       1903-1912: 40.073
                                                                       1913-1918: 26.879
                                                                       1919-1930: 37.749

Os destinos máis importantes foron a Arxentina (entre o 52,9% e o 56,5% segundo os anos) e Cuba (entre o 30,7% e o 32,9% segundo os anos).

Triste paradoxa: mentres uns, a finais do século XVIII e principios do XIX facían negocios con seres humanos -algo que non ten desaparecido aínda hoxe- outros, un século máis tarde, tiñan que abandonar a súa terra e familia para buscar nas Américas unha fortuna que en moitos casos non chegou nunca.

En 1891, só a Arxentina, 9.078 galegos emigraron, mentres que do resto de España, o mesmo país e no mesmo ano, emigraron 14.159. As cifras falan por si mesmas.

(Datos obtidos a partir de investigacións feitas por X. A. López Taboada, L. Alonso Álvarez, A. Vázquez González, J. Fernández Leiceaga e M. I. Novo Corti; Universidade de Santiago, 1992).No hay comentarios:

Publicar un comentario